ads

31 October 2008

Laporan Prestasi-Sajer Jer Tahun Depan Just Download Jer

DownloadLAMPIRAN ‘A’

BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Bil

Ringkasan Aktiviti/ Projek

( Senarai aktiviti/projek)

Petunjuk Prestasi

(Kuantiti/ Kualiti/ Masa/ kos)

1

Pengurusan Kurikulum

1.1 Merancang P&P Matematik Tingkatan 1

(Iman, Taqwa )

- Melaksanakan, menilai dan melapor P&P

- Menyediakan dan menyemak soalan Ujian Bulanan, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun.

1.2 Merancang P&P Matematik Tambahan Tingkatan 5

(Permata dan Intan)

- Melaksanakan, menilai dan melapor P&P

- Menyemak soalan Ujian Bulanan, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun.

- Kelas hikmah dan kelas Al-Bukhari

- Membawa pelajar Program Easy Add Math sebanyak 2 kali setahun

1.3 Merancang P&P ICTL Tingkatan

( 1 Kenangan dan 2 Taqwa )

-Melaksanakan,menilai dan melaporkan P&P

-Membuat kelas komputer

-Membuat persembahan melalui hasil kerja pelajar

Masa: 10 waktu seminggu

Tempoh : Januari hingga

November

Masa: 8 waktu seminggu

Tempoh : Januari hingga

November

Masa : 2 Waktu Seminggu

Tempoh : Januari hingga November

2

Pengurusan Ko-kurikulum

2.1 Guru Penasihat Bomba

- Merancang, melaksana dan melapor aktiviti tahunan persatuan

2.2 Guru Penasihat Kelab Hoki Sekolah

- Merancang, melaksana dan melapor aktiviti tahunan kelab sofball.

2.3 Guru Penolong Rumah Kenari

- Merancang, melaksana dan menilai aktiviti tahunan pasukan rumah

- Melatih pasukan untuk menyertai pertandingan

2.4 Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah

Januari hingga September

Januari hingga September

Januari hingga Mac

Januari hingga September

3

Pengurusan Fizikal

3.1 Guru Tingkatan 5 Intan

- membentuk jawatankuasa pengurusan

kelas.

- memastikan segala kemudahan di dalam kelas lengkap, sempurna, berfungsi dan dijaga dengan sempurna.

- Mengurus buku Jadual Kedatangan

- membantu sekolah dalam aspek

pengurusan kewangan pelajar.

3.2 Guru bertugas mingguan

- Memantau dan menyelia kebersihan kelas dan persekitaran

- Memantau disiplin pelajar

- Memantau kebersihan kantin

3.3 Jawatankuasa Harta Benda Dan Stok

Bagi Makmal Komputer

- Merekodkan Kad harta Modal,Kad

Inventori

- Menyelenggara peralatan komputer

- Melaporkan kerosakan

- Memperbaiki komputer

3.4 Penyelaras ICT Sekolah

- Memohon antivirus yang sesuai untuk

semua guru

- Menyelenggarakan laptop,pc dan printer

Sekolah

- Mempastikan kawasan sekolah menerima

bekalan internet

3.5 Jawatankuasa ICTL

- Mengurus dan melaksanakan P&P

- Membuat penilaian dan mengeluarkan sijil

3.6 Jawatankuasa Sekolah Selamat

Bahagian Latihan Kebakaran

- Membuat Peta Latihan Kebakaran Baru

- Membuat tanda arah selamat di setiap bagunan

- Mempastikan latihan dibuat 3 kali setahun

- Melaksanakan tugas seperti yang terkandung dalam Polisi Sekolah Selamat

3.7 Jawatankuasa Pengelola Perhimpunan

- Memastikan pelajar berhimpun setiap hari Isnin dan Jumaat

- Membina 2 tapak bendera yang baru

- Melaksanakan Perhimpunan Ala Kawad sebulan sekali.

3.8 Jawatankuasa E-Bilik Guru

- Menyediakan kemudahan membaca surat khabar,melayari internet dan print tugasan

Januari - November

Masa : 3 kali setahun

Masa : Januari- Disember

Masa : Januari- Disember

Masa : Januari- Disember

Masa : Januari- Disember

Masa : Setiap Minggu Persekolahan

Masa : Januari- Ogos


LAMPIRAN

2 LATIHAN

(i) Senaraikan program latihan ( seminar, kursus, bengkel dan lain-lain ) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai.

Nama Latihan

( Nyatakan sijil jika ada )

Tarikh / Tempoh

Tempat

1) Buddy Support System

2) Kursus Jurulatih Utama Bagi ICTL

3) Kursus Peningkatan

Profesionalisma

4) Buddy Support System

5) Buddy Support System

6) Kursus peningkatan

Profesionalisme ICTL

( Pemb.microsoft access)

7)Seminar Easy Add Math Topik Tingkatan 5

8) Seminar Easy Add Math Topik Tingkatan 5

9) Latihan Dalam

Perkhidmatan 2008

10) Kursus Perkembangan

Staf

16 Januari 2008

19 Januari 2008

22 Mac 2008

16 Februari 2008

19 April 2008

23 Februari 2008

15&16 April 2008

2&3 Ogos 2008

3-7 April 2008

21 Jun 2008

&

11 Oktober 2008

B/ Tayang SMK Sri Kukup

Glory Beach Resort,Port Dickson

SMK Sri Kukup

SMK Sri Kukup

SMK Sri Kukup

SMK Sri Kukup

SMK Teknik

Pusat Keusahawanan Kayu Ara Pasong.

Pusat Usahawan Kayu Ara Pasong, Pontian.

Kukup Golf Resort, Pontian.