ads

10 April 2009

Untuk makluman Guru Unit ICT Bahagian Kemasukan Data

Berikut adalah maklumat untuk rujukan Cik Chua Pei Sing dan Cik Fatimah Zaharah

1) http://sts.moe.edu.my  - Laman ini di gunakan untuk memasukkan data penyelenggaraan komputer terutama makmal komputer,PPSMi dan Asrama. 

Log in : KOD SEKOLAH[Huruf Besar] Password KOD SEKOLAH

2) http://ssqs.moe.edu.my - laman ini adalah untuk maklumat mengenai peralatan atau penggunaan ict. Sila print dulu.

Log In : Kod Sekolah Password : 123

MAKLUMAT INI ADALAH SAH DAN TELAH DI UJI LARI OLEH PENYELARAS ICT.